Mặt trận Bắc Ninh: Hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng cho lực lượng tình nguyện viên tham gia Tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Quyết định 100/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021 về việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tình nguyện viên tham gia Tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Bàn giao nhà Đại đoàn kết từ nguồn Agribank An Giang tài trợ cho hộ nghèo huyện Châu Phú

An Giang: Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trích hơn 17 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia Tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 7.441 Tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng với 18.840 thành viên. Theo Quyết định, mức chi hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày thực hiện nhiệm vụ nhưng không quá 1.000.000 đồng/người.

Cụ thể, huyện Thuận Thành 3 tỷ 140 triệu đồng, thị xã Từ Sơn 3 tỷ 315 triệu đồng, thành phố Bắc Ninh 2 tỷ 443 triệu đồng, huyện Quế Võ 2 tỷ 351 triệu đồng, huyện Yên Phong 2 tỷ 797 triệu đồng, huyện Tiên Du 1 tỷ 868 triệu đồng, huyện Lương Tài 750 triệu đồng và huyện Gia Bình 350 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản