Mặt trận Bình Định: Bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 (Hội nghị bất thường) để hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và Ủy viên Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, tặng hoa chúc mừng 2 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa được hiệp thương.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Chủ trì Hội nghị.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất 100% hiệp thương cử bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Đồng thời  thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vào chức danh Ủy viên Thường  trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định triển khai một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác phối hợp thống nhất hành động năm 2022: đề nghị các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định năm 2022.

Trong đó chủ yếu tập trung công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Mặt trận các cấp với HĐND và UBND các cấp trong tỉnh Bình Định; tiếp tục  thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các đối tượng và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình ký kết nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi có cha, mẹ mất do nhiễm Covid-19 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định; phối hợp rà  soát và phân công trách nhiệm trong việc nhận hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận nhân dân nhất là tình hình nhân dân tại các địa phương có triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Định còn nhiều vướng mắc, bất cập liên quan đến công tác đền bù đất đai, giải  phóng mặt bằng…

Từ đó tổng hợp, tham mưu đề xuất đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Bình Định với chính quyền và người dân góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác Mặt trận chuyên trách tại các địa phương… góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022.

ANH PHƯƠNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản