Tin mới

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

(Mặt trận) - Chiều 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị lần thứ 4 , khóa XI để đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã thông tin những kết quả KT-XH trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhưng GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm ước tính tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh được kiểm soát; các hoạt động kinh tế - xã hội nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định, trong đó có đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh trong việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh;

Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;

Thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng thực hiện các quy chế, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị đồng thời hiệp thương cử bổ sung, thay thế 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 5 Ủy viên đã được bầu bổ sung vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà năm 2020.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản