Tin mới

Mặt trận Hà Nội: Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

(Mặt trận) - Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu tại Hội nghị.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tăng cường giải pháp thích ứng trong điều kiện mới

6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc xin phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Tính đến ngày 28-6, số kinh phí ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và mua vắc xin đã về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là trên 295 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, toàn thành phố đã thu được 51,1 tỷ đồng (tăng 6,86 tỷ đồng so với năm 2020). Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trích 55,3 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố để hỗ trợ gia đình các nạn nhân trên địa bàn bị tai nạn, bị thiệt mạng do hỏa hoạn…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động chủ đề năm công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tăng cường giải pháp thích ứng trong điều kiện mới để tổ chức triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và mua vắc xin phòng Covid-19. Đồng thời, tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong những thành tích đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp của thành phố. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND thành phố, Mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong vận động toàn dân; chủ động, linh hoạt, biến khó khăn thành cơ hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đặc biệt là trong triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch, vận động hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận đã làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; việc tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai hiệu quả các chương trình giám sát

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 3 tập thể và 1 cá nhân. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 xuất hiện trở lại với nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng thành phố đã chủ động dự báo tình hình, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì thành quả đạt được, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

"MTTQ thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước; góp phần vào thành công chung trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng biểu dương những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đặc biệt là sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp khi không quản ngại khó khăn, vất vả, "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, từ đó đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, chính quyền của thành phố.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ thành phố cần đề ra Chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là tuyên truyền về các Chỉ thị, Kết luận và Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đối với công tác phòng chống dịch; đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch và Quỹ vắc-xin phòng Covid-19...

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý, MTTQ thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động. Trong đó cần lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2021; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế; các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách và công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

"Cần triển khai thực hiện đầy đủ ở các cấp về Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phối hợp tổ chức tốt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị.

Trao Bằng khen của UBND thành phố cho 15 tập thể và 6 cá nhân. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và cá nhân đồng chí Nguyễn Lan Hương vì đã có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban tổ chức cũng trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 3 tập thể và 1 cá nhân; trao Bằng khen của UBND thành phố cho 15 tập thể và 6 cá nhân; trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho 131 tập thể và 98 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử.

Trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể; trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 16 tập thể; trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho 21 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

 Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 40 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 40 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản