Mặt trận huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vận động, góp sức xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban Mặt trận huyện Cam Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những nội dung, lộ trình, phần việc cụ thể theo tinh thần “4 có”: Có con người cụ thể; có thời gian cụ thể; có công việc, địa chỉ cụ thể; có kết quả cụ thể.

MTTQ tỉnh Bắc Giang chăm lo Tết cho người nghèo

‘Không để ai bị đói, đứt bữa trong dịp Tết’

Thái Nguyên: Gần 35 tỷ đồng chăm lo tết cho người nghèo

Nhân dân xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tình nguyện hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn..

Xác định trọng tâm công tác Mặt trận các cấp trong huyện là thực hiện có hiệu quả các vấn đề cần giải quyết và bức xúc đang đặt ra như: Chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo; hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực sự trở thành những miền quê đáng sống, hằng năm Ban Thường trực UBMTTQ huyện xây dựng các nội dung, chỉ tiêu hành động kí cam kết thực hiện giữa Chủ tịch UBMT các xã, thị trấn với UBMT huyện. Đặc biệt, Ban Thường trực UBMT huyện tập trung hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 38 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm của UBMT và các đoàn thể” và ban hành Đề án số 01 của UBMT huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động và tập hợp quần chúng trong giai đoạn mới” góp phần phát huy sự tham gia của người dân trong sinh hoạt, hội họp; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tôn trọng và phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định tạm thời những nội dung để nâng cao chất lượng công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: Quyết định về việc “Ban hành một số tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và Hướng dẫn việc “thực hiện đánh giá một số tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Cam Lộ” với 6 tiêu chí và 22 nội dung cơ bản; Quyết định về “Ban hành bộ tiêu chí tạm thời xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn huyện Cam Lộ”...

Song song với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, Ban Thường trực UBMT huyện phối hợp với UBND huyện thành lập tổ kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các nội dung cam kết và hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở các xã, thị trấn; không ngừng động viên, khích lệ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vận động xây dựng các mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường… trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, họ tộc...

Với những hành động quyết liệt, bước đi cụ thể nên thời gian qua, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ UBMT huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khởi sắc, được tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ từ Trung ương đến địa phương biểu dương, ghi nhận đánh giá cao.

Hiện toàn huyện Cam Lộ đã có 59/113 khu dân cư đăng kí thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu, đạt 52,2%; đã xây dựng 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Cam Chính và Cam Hiếu. Năm 2019 xã Cam Chính được Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh thẩm định, đề xuất với Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp tỉnh xét công nhân xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động nhân dân di dời 216 ngôi mộ để mở rộng thêm 2,5 ha diện tích đất sản xuất; hiến 125.306 m2 đất, 27.304 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại; đóng góp 34.884.5 công lao động, 19.439.358.000 đồng; duy trì, nâng cấp hệ thống công trình thắp sáng đường quê ở 113/113 khu dân cư, với hơn 5.000 bóng điện/306 tuyến đường. Duy trì hoạt động có hiệu quả 3 mô hình bảo vệ môi trường, 49 hố rác trung chuyển tập trung; thành lập 79 tổ thu gom rác thải/99 khu dân cư ở các xã (đạt 79,8%).

Các tổ chức hội, đoàn thể nhân dân đã đảm nhận xây dựng, chăm sóc 348 đoạn đường, tuyến đường kiểu mẫu; xây dựng 76 mô hình vườn mẫu; duy trì hoạt động có hiệu quả 113 tổ hòa giải ở địa bàn khu dân cư. Hầu hết các khu dân cư đã duy trì được hoạt động chỉnh trang nông thôn, đô thị và vệ sinh môi trường định kì mỗi tháng 1 lần. Phát động ra mắt, thành lập nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: Tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng đồng dân cư”; mô hình “thu gom, phân loại và xử lí rác thải tại hộ gia đình”; 138 mô hình họ tộc không có người vi phạm pháp luật; các mô hình “Chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong các tôn giáo và cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Chùa...

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong huyện đã vận động được số tiền hơn 7.666 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 296 nhà đại đoàn kết, 58 mô hình phát triển kinh tế, làm vườn cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 4.120 triệu đồng, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; 8/9 xã, thị trấn thực hiện xong việc xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019, tất cả các câu hỏi về sự hài lòng của người dân đều được nhân dân đồng tình cao với tỉ lệ đạt trên 95%. Riêng câu hỏi chung “sự hài lòng của người dân về huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019”, được nhân dân đồng tình với tỉ lệ rất cao 99,6%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ Hoàng Bá Tiệu cho biết: “Với tinh thần “4 có” và cách làm đồng bộ, quyết liệt nên trong thời gian qua Mặt trận huyện đã bám sát các nội dung, tiêu chí cụ thể để vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Cách làm này đã lan tỏa mạnh mẽ, từ việc xác định chủ thể, công việc với lộ trình thời gian cụ thể để quyết liệt triển khai và cho ra kết quả cụ thể, tránh cách làm chung chung, không hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”.

T.Long

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản