Mặt trận Quảng Ngãi có 2 tân Phó Chủ tịch

(Mặt trận) - Ngày 18/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà người cao tuổi

Thái Nguyên: Hỗ trợ trên 80 triệu đồng cho hộ nghèo xây Nhà tình nghĩa

Hỗ trợ người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động được nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả khá tốt, nhất là việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, giới thiệu ông Nguyễn Bá Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; điều động ông Bùi Đức Thọ, Giám đốc Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kết quả, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương, thống nhất 100% cử ông Nguyễn Bá Minh, Chánh văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Bùi Đức Thọ, Giám đốc Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản