Tin mới

Mặt trận thành Phố Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả

(Mặt trận) -Ngày 29-6-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố và địa phương, đơn vị. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận trong dân để kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, giải quyết. Ðẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội; tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, phát huy khối đoàn kết toàn dân... Mặt trận các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội...

Trong 6 tháng qua, Mặt trận các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động năm. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nổi bật là công tác phòng, chống dịch COVID-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội như vận động Quỹ “Vì người nghèo” và xã hội hóa hơn 56 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 223 căn nhà Ðại đoàn kết...

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố hiệp thương thay thế, bổ sung các Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố; đồng thời trao Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Kỹ thuật - Công nghệ thuộc Ủy ban MTTQVN thành phố do ông Ðỗ Văn Xê, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ, làm Chủ nhiệm.

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và lãnh đạo HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, tiếp đại diện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ; Tập đoàn Marubeni và Tổng Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (nhà đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II) đến trao tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch COVID-19.

Ðại diện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ đã trao hơn 160 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động của trường; đại diện Tập đoàn Marubeni và Tổng Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (nhà đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II) đã trao 300 triệu đồng đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Ðến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã tiếp nhận và ghi nhận đăng ký từ nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ 13,5 tỉ đồng và hàng hóa trị giá 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản