Măt trận tỉnh Phú Yên giám sát thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tại địa phương

(Mặt trận) -Ngày 14/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, từ ngày 16-25/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện, giữ vững các tiêu chí xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 và các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại địa phương tỉnh Phú Yên.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

 Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và các thành viên đoàn giám sát làm việc với Sở GT-VT về việc thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. 

Theo đó, các xã được giám sát, gồm Xuân Bình (TX Sông Cầu), Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), An Ninh Tây (huyện Tuy An), Sơn Giang (huyện Sông Hinh), Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) và Hòa Xuân Đông (TX Đông Hòa).

Đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được; đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau đợt giám sát này, đoàn giám sát tổ chức họp để thông qua và báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản