Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hướng Hoá tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị là huyện miền núi biên giới có địa bàn rộng, dân cư gồm 3 dân tộc chủ yếu là Vân Kiều, Pa Kô, Kinh, trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô chiếm gần 50% dân số. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, huyện Hướng Hoá không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng và phấn khởi trước thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, ra sức phấn đấu xây dựng Hướng Hoá trở thành huyện miền núi kiểu mẫu.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Nông thôn mới xã Tân Long ngày càng phát triển.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Hướng Hoá tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đến nay, MTTQ huyện có 23 tổ chức thành viên với hơn 600 cơ sở trực thuộc, 1.400 chi hội, tập hợp trên 55.000 hội viên, đoàn viên, chiếm gần 65% dân số toàn huyện. Các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú như: Phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, đoàn viên; biểu dương những người sản xuất giỏi, cán bộ tiêu biểu, gia đình công nhân viên chức - người lao động điển hình trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, đoàn viên; đỡ đầu, giúp đỡ hội viên, đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…, qua đó thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên luôn hướng về cơ sở, địa bàn dân cư triển khai các phong trào, cuộc vận động gắn với nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, MTTQ các cấp trong huyện tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, tiến hành sơ kết đánh giá Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu; phát động và ký kết giao ước thi đua trong cộng đồng; trao quà hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn; trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Công an huyện, Phòng Dân tộc huyện tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp lồng ghép mô hình của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Thông qua đó giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Một góc thị trấn Khe Sanh hôm nay 

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ huyện Hướng Hoá đã chủ động hiệp thương thống nhất, phân công, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn huyện Hướng Hoá có 5 xã (Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành) đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thị trấn (Khe Sanh, Lao Bảo) đạt đô thị văn minh. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều hoạt động kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương như: nhãn hiệu tập thể chuối Hướng Hoá; cà phê Khe Sanh; tinh bột sắn xã Thuận; tiêu sọ Tân Lập, Tân Liên; tinh bột nghệ Hướng Tân… do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, thành phần khó khăn và yếu thế trong xã hội được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực, tăng cường các nguồn lực giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng thật sự là nguồn sức mạnh, động lực và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, huyện Hướng Hoá xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo lợi ích của Nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hướng Hoá Hồ Ngọc Tình cho biết: “Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng trở nên sống động và mang tính thời sự, ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh huyện Hướng Hoá đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập sâu rộng. Phát huy truyền thống đoàn kết, MTTQ huyện mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân cùng nhau hợp sức tạo sự đồng thuận cao, vì sự ổn định, phát triển toàn diện và bền vững của quê hương Hướng Hoá anh hùng. Kịp thời phát hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số miền núi, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Thanh Hải

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản