Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, từ đó chủ động tham gia các phần việc cụ thể, thiết thực.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Diện mạo nông thôn mới thị trấn Yên Định.

Theo đó, MTTQ tỉnh Nam Định ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai xây dựng NTM nâng cao, thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. MTTQ các cấp chủ động tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng NTM nâng cao cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện những chính sách về xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn; hàng năm tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, làm căn cứ để công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Với mục tiêu hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ các huyện, thành phố đã phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao theo hướng thiết thực, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng. Đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình về các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, nhất là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân và những tiêu chí khó thực hiện. Từ đó, nhân dân tiếp tục đóng góp các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát huy nội lực thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Xác định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân nông thôn, MTTQ các cấp và các đoàn thể luôn chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập. Để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hàng năm, MTTQ các cấp chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên rà soát hộ nghèo, xác định nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các hộ theo kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Trong 6 năm qua, tổng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thu được trên 36,9 tỷ đồng; từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 15,5 tỷ đồng, sửa chữa 367 nhà với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo 687 triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã thăm, tặng quà cho 225.141 đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 88,3 tỷ đồng. Nhờ đó, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Để khơi dậy vai trò trách nhiệm của cộng đồng thực hiện tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ các cấp đã xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào công giáo; đẩy mạnh phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”. Ở các địa phương trong tỉnh, nội dung bảo vệ môi trường được đưa vào quy ước, hương ước của khu dân cư và là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” hàng năm. MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024, trong đó có nội dung vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi nilon sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng NTM đô thị văn minh” tại 100% chi hội; thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các địa bàn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hội Nông dân tỉnh chủ trì vận động hội viên thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm quy định; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Đoàn Thanh niên tỉnh chủ trì vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm; tuyên truyền chống rác thải nhựa, ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ tư nhân đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, MTTQ các cấp đã có những đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh. Đến tháng 9-2022, toàn tỉnh đã có thêm 76 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bàn bạc, góp ý, thực hiện và giám sát quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu./.

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản