Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng - Một năm trách nhiệm và đồng hành với nhân dân

(Mặt trận) -Năm 2021 chuẩn bị khép lại, nhìn lại một năm cả nước và tỉnh Lâm Đồng có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt, cùng đó, đây là năm mà cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19… Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ; luôn đồng hành, trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Nhân dân. 

Hà Tĩnh: Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Kỳ Anh

Quảng Ngãi: 100% hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà Tết

Đồng Tháp: Phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mô hình mới, cách làm hay

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID.

MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, các nội dung trọng tâm là: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đã in cấp phát gần 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt đến các đối tượng của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở); tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 7/11/2020 và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1/3/2021 của Tỉnh ủy… Tập trung thực hiệt tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ công tác tuyên truyền, vận động; chủ trì hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; hướng dẫn tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử những người ứng cử ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị . Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, trong đó có 5/12 huyện, thành phố và 113/142 xã, phường, thị trấn đạt 100%, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Tổng kết công tác bầu cử, tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đồng thời thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân tỉnh bầu 34 Hội thẩm Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực, phù hợp, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều mô hình hoạt động tham gia phòng, chống dịch ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư… được xây dựng và nhân rộng đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, như: Tổ phụ nữ sẵn sàng, Đội phản ứng nhanh, Đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh, Thầy thuốc trẻ Lâm Đồng xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19, Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe 0 đồng, Chuyến xe nghĩa tình, Siêu thị 0 đồng, Chợ 0 đồng, Bếp cơm 0 đồng, Quán cơm 0 đồng, Quầy bánh mỳ 0 đồng, Triệu túi an sinh, Sóng và máy tính cho em, Triệu phần quà san sẻ yêu thương…

Đặc biệt, ở khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận đã chủ trì phối hợp tổ chức vận động xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các mô hình tổ tự quản, chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” nhằm xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Toàn tỉnh hiện có 1.267 tổ tự quản bảo vệ “Vùng xanh”, 597 chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” với trên 8.500 người tham gia. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình: Tổ an toàn COVID-19; Vùng xanh doanh nghiệp - Doanh nghiệp an toàn không có dịch bệnh COVID-19; Cơ sở sản xuất, kinh doanh an toàn; tổ, đội, chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” trong doanh nghiệp…, đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa công tác, sản xuất an toàn, hiệu quả.

Các tổ chức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ, bà con dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 10/12/2021, Quỹ hỗ trợ phòng, chống COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt được 76,8 tỷ đồng, do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ và hiện vật (vật tư, trang thiết bị y tế...) trị giá trên 23,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được quản lý, sử dụng chặt chẽ theo quy định. 

Đối với việc giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, đã tổng hợp báo cáo kết quả giám sát (đợt 1) theo từng chính sách hỗ trợ; hiện toàn tỉnh đã chi trả cho 105.252/117.355 đối tượng rà soát, với số tiền 157.878 triệu đồng. Công tác chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, Nhà nước đối với Nhân dân. 

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản