Tin mới

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam góp ý dự thảo đề án về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(Mặt trận) -Sáng 16.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì hội nghị.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: V.A

Thực hiện phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu xây dựng Đề án “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh” trình Hội nghị Tỉnh ủy vào tháng 9.2022.

Việc ban hành đề án trong giai đoạn hiện này là hết sức cần thiết nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, huy động và phát huy mọi nguồn lực bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Nam; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Nội dung đề án tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, kết quả thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua.

Đồng thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.A

Trước đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo đề cương đề án. Các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo đề án lần thứ nhất.

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự thảo đề án; làm rõ một số vấn đề chính về bố cục, văn phong đề án. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình ra Hội nghị Tỉnh ủy.

Theo Báo Quảng Nam

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản