Tin mới

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Đà Nẵng chủ trì giám sát 12 chuyên đề năm 2022

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì giám sát 5 chuyên đề liên quan đến đại biểu dân cử, việc tiếp công dân và xử lý đơn thư của Chủ tịch UBND các cấp, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…; Liên đoàn Lao động thành phố giám sát 2 chuyên đề về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do Covid-19; Hội Nông dân thành phố giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội trong thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; Thành Đoàn Đà Nẵng giám sát việc hỗ trợ các cơ chế, chính sách cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giám sát 2 chuyên đề về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 và công tác phòng, chống bạo lực trong nhà trường; Hội Cựu chiến binh thành phố giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”.

VĂN SUM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản