Tin mới

MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy và xã Cẩm Ngọc kiểm tra, rà soát việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, MTTQ các cấp trong huyện đã và đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Cùng với công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn chất lượng người được ứng cử, MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, Huyện ủy, HĐND, Ủy ban bầu cử, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự, công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu, hướng dẫn dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, thông báo số đại biểu được bầu ở các xã, thị trấn; hướng dẫn việc ấn định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; việc kê khai hồ sơ ứng cử viên; hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri và các công việc khác theo quy định của Luật Bầu cử. Trên cơ sở số lượng đại biểu được bầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, các đơn vị đều hoàn thành trước ngày 8-2-2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã có thông báo điều chỉnh cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; đồng thời hướng dẫn các đơn vị quy trình tổ chức giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các xã, thị trấn đã tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định. Qua việc giới thiệu và lấy ý kiến cử tri nơi công tác, tất cả các trường hợp được giới thiệu ứng cử đều có tín nhiệm cao. Đến ngày 19-3-2021, MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ hai theo quy định. Hội nghị đã lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong thời gian từ ngày 21-3 đến 13-4-2021, MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Ngô Anh Thúy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã bảo đảm dân chủ, công khai, đúng, đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. 100% người ứng cử đều đạt tín nhiệm cao và đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng các quy định của luật. Đến ngày 16-4-2021, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người phù hợp về cơ cấu, đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 643 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cùng với việc phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử, ủy ban MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy sẽ đẩy mạnh công tác truyên truyền để các tầng lớp Nhân dân, cử tri trong huyện hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội, của HĐND các cấp, về điều kiện, tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tự mình đi bỏ phiếu để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân vào cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương với tỷ lệ cao nhất.

Hoài Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản