Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Hà Giang luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thi đua lao động sáng tạo, bảo vệ môi trường... góp phần quan trọng vào phát triển KT – XH và giữ vững QP – AN tại địa phương.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

 Cán bộ MTTQ và các hội, đoàn thể xã Yên Phong (Bắc Mê) vận chuyển vật liệu, giúp người nghèo xóa nhà tạm.

MTTQ các cấp đã tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; các nghị quyết, chuyên đề của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM); việc chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; từng bước đẩy lùi và xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh… Bên cạnh đó, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”,“Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, với nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và hỗ trợ được nhiều hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Tỉnh đoàn với phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”. Trong tháng 8 năm 2022, MTTQ các cấp tổ chức phát động ra quân xây dựng NTM, mở mới đường liên thôn, nhánh hộ trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp, giúp hộ nghèo làm nhà, nạo vét kênh mương, đào hố chôn cột điện… được 957 buổi, với 6.223 lượt người tham gia. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình: Thu gom, xử lý, phân loại rác thải, chất thải, vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình tại xã Vô Điếm (Bắc Quang); duy trì và thực hiện có hiệu quả dự án bò sinh sản luân chuyển hỗ trợ cho hộ nghèo xã Tân Tiến (Hoàng Su Phì); khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng Nông thôn mới và bài trừ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại huyện Vị Xuyên; cụm liên kết tự quản đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ phát triển rừng và hòa giải các vụ việc tại khu vực giáp ranh của huyện Yên Minh..

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang, MTTQ các cấp và các thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò vận động, động viên nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ, vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Chú trọng tuyên dương các gương điển hình, xuất sắc để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, phát huy được quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân chung sức xây dựng và nâng cao các tiêu chí NTM, đô thị văn minh. Thời gian tới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, đẩy mạnh phát triển du lịch…

ĐỨC NINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản