Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Trong suốt thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong trong việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước từng bước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 Ngôi nhà mới của gia đình anh Lầu Pà Sính, xã Lũng Cú được xây dựng từ nguồn hỗ trợ do MTTQ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang kêu gọi

Bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Giang về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, thực hiện tốt vai trò của mình, MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động gắn với việc triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội: Làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tu sửa nhà, làm đường giao thông nông thôn… Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ủng hộ được trên 2,7 tỷ đồng; triển khai làm 110 nhà đại đoàn kết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách… Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện nâng tiêu chí và phấn đấu 7 xã về đích năm 2020; tổ chức giám sát việc triển khai làm đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, công trình nhà văn hóa thôn… Đến nay, các xã trong toàn tỉnh bình quân đã đạt 12 tiêu chí/xã.

Thông qua việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo sức lôi cuốn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến KT-XH, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, BCĐ phòng, chống dịch các cấp, các tổ chức thành viên, triển khai tuyên truyền, vận động, giáo dục đến từng thôn, tổ dân phố, đến mọi nhà, để mỗi người dân đều ý thức và chủ động, tự giác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau khi ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch, các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh, người góp công, người góp của, đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp vượt qua khó khăn. Tính đến 15.6, toàn tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ của 1.117 tổ chức, cá nhân đến ủng hộ. Trên 5 tỷ đồng tiền mặt được tiếp nhận; hàng trăm mặt hàng, như: gạo, mì tôm, nước khoáng, khẩu trang,… với trị giá trên 2 tỷ đồng.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp  tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, coi trọng. 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh Hà Giang đã chủ trì phối hợp tổ chức 6 đoàn giám sát; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện 1 số yếu kém; đóng góp những giải pháp hữu hiệu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Trong đó, đặc biệt nghiêm túc thực hiện giám sát theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg,  ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò tiên phong trong tập hợp quần chúng, MTTQ các cấp đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cùng chung tay xây dựng địa phương phát triển vững mạnh về mọi mặt.

My Ly

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản