MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng

(Mặt trận) -Tổ chức tuyên truyền về đại hội đảng, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến, thảo luận vào dự thảo các văn kiện đại hội, tham gia công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp... là những nội dung đang được MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà người cao tuổi

Thái Nguyên: Hỗ trợ trên 80 triệu đồng cho hộ nghèo xây Nhà tình nghĩa

Hỗ trợ người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4

Những ngày này, Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đang đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiêu biểu như Phong trào “chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa”, phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”…  Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Nhân dân thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng sân nhà văn hóa thôn. 

Đồng chí Ma Phúc Sơn, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình cho biết: Trong công tác tuyên truyền, ngay từ cuối năm 2019, MTTQ các huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về mục đích, ý nghĩa và kết quả của các kỳ đại hội Đảng; về những thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đổi mới. Các cuộc tuyên truyền được tổ chức theo chuyên đề hoặc lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, đảm bảo đến được với tất cả các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp của huyện Yên Sơn cũng tích cực tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần dân chủ. Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai linh hoạt. Ở thôn, bản thường lấy ý kiến góp ý kết hợp tại đại hội các chi bộ. MTTQ huyện và các xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Theo thống kê, toàn huyện đã có khoảng trên 300 ý kiến góp ý vào nhiều nội dung, lĩnh vực nêu trong dự thảo. Qua đó, MTTQ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện.

Đồng chí Phạm Thị Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn chia sẻ: Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện đã thể hiện rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương. Qua đó đã nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang tăng cường các hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí thuộc diện quy hoạch ở nhiệm kỳ tới trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết là tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đảng, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân; tham gia góp ý, xây dựng văn kiện đại hội bằng nhiều hình thức, trong quá trình đó phải phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai, thực hiện nội dung của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tham gia vào chuẩn bị đại hội đảng các cấp, hệ thống MTTQ trong toàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, tổ chức và tập hợp ý kiến góp ý của đông đảo quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện, góp phần vào thành công của đại hội.

Ngọc Hưng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản