MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh

(Mặt trận) -Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết (ĐĐK) dân tộc, ngay từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, MTTQ các cấp trong tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) ở địa phương. Qua đó, góp phần củng cố khối ĐĐK toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh đề ra.

Long An: Hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội trong năm 2023

Trà Vinh: Ấm áp những món quà ngày Xuân

Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Diện mạo NTM xã Liên Châu, huyện Yên Lạc khởi sắc là do sự đoàn kết, đóng góp công sức của người dân. 

Đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò trong tập hợp, xây dựng khối ĐĐK toàn dân, vận động, giáo dục quần chúng và thu hút các lực lượng xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự thống nhất nhận thức, hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ. Các phong trào vận động đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM), đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư… ngày càng đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Nổi bật là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” được MTTQ các cấp triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công tham gia xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh có 480 mô hình điển hình điểm trong thực hiện 5 nội dung của CVĐ; có trên 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 92,9% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Công tác thăm nắm, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được quan tâm triển khai có hiệu quả; các chức sắc tôn giáo, người uy tín thực sự trở thành “cầu nối” quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con nhân dân.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì, tổ chức có hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú đã tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân. Thông qua các hoạt động của ngày hội, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với quần chúng nhân dân được tăng cường, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, đề ra những chủ trương, chính sách hợp lý, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; tham gia góp ý về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức Đảng, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh.

Vận động nhân dân phát huy tinh thần làm chủ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền tại địa phương để kịp thời phát hiện những sai sót, khiếm khuyết trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ... Qua đó, làm cho tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hỗ trợ thực hiện tốt công tác cứu trợ. Đặc biệt trong 2 năm (2020-2021), MTTQ các cấp đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức của người dân trong huy động các nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh.

Đến nay, tổng số tiền các đơn vị ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh đạt gần 35 tỷ đồng, bằng tiền mặt là 22,4 tỷ đồng, bằng hàng hóa, vật tư ước tính gần 13 tỷ đồng.

Sau 25 năm tái lập tỉnh và thực hiện công cuộc đổi mới, từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, Vĩnh Phúc đã vươn lên đứng trong tốp đầu các tỉnh miền Bắc.

Hầu hết các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%; từ năm 2019, toàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Phát huy những thành tích đạt được trong 25 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, đóng góp khả năng, trí tuệ của mình trong sự nghiệp xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh.

Diệu Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản