Tin mới

MTTQ Hà Tĩnh biểu dương 90 điển hình phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Sáng 20/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 230 khu dân cư kiểu mẫu, 2.405 vườn mẫu đạt chuẩn; các phường, thị trấn đã huy động nội lực Nhân dân và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hơn 5.458 tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng đô thị.

Từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 145 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được hơn 3.000 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo vốn sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà Tết cho hộ nghèo...

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”… ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Tiếng kẻng an ninh”...

Bên cạnh đó, hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực từ tỉnh đến cơ sở, các địa bàn khu dân cư. Qua đợt phát động, toàn tỉnh có 797 công trình, phần việc của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ “Quỹ phòng, chống COVID-19” với tổng số tiền trị giá 66,612 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ các cấp phát động.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, vùng miền, tới từng hộ gia đình, khu dân cư, để động viên mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. MTTQ các cấp trong tỉnh cần đánh giá, lựa chọn những điển hình để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Văn Chung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản