MTTQ huyện Châu Thành chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) -Năm 2021, MTTQ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước nâng cao đời sống của người dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, năm qua, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt. Đặc biệt, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBMTTQVN các cấp và tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn kết nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thu hút sự quan tâm hưởng ứng trong nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được tổ chức linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác  xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; ngày vì người nghèo... Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Xác định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, UBMTTQVN huyện Châu Thành chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện, góp phần chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội được tốt hơn. Đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, phương tiện sản xuất, tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo…

Năm qua, UBMTTQVN huyện cùng các tổ chức thành viên, xã, thị trấn vận động, tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được gần 25 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cất mới và sửa chữa 117 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho 104 trường hợp; thăm hỏi, tặng quà cho gần 11.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; trợ giúp khó khăn đột xuất cho gần 15.500 trường hợp; thực hiện hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ khác trên 6,2 tỷ đồng. “Để thiết thực chăm lo cho hộ nghèo, hệ thống MTTQ và các tổ chức xã hội - từ thiện trên địa bàn, huyện chủ động thực hiện nhiều giải pháp trong công tác vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội. Cụ thể, tổ chức nhiều hình thức chăm lo thiết thực, hỗ trợ, động viên kịp thời giúp hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, MTTQ các cấp huyện Châu Thành phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Năm 2021, huyện tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 25,4 tỷ đồng (tiền mặt hơn 2 tỷ đồng) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua đó, hỗ trợ 11.676 hộ nghèo, 16.981 hộ cận nghèo, 31.989 hộ khó khăn, 10.800 người bán vé số, 8.240 người mất việc, 2.517 đối tượng bảo trợ xã hội, 11.468 người bị cách ly tại nhà, 5.210 người trong khu cách ly tập trung, 11.078 người trong khu vực phong tỏa, 4.148 người làm nhiệm vụ, các hỗ trợ khác trên 7.368 trường hợp…

Ông Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh: “Thời gian tới, địa phương tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, phòng, chống dịch COVID-19… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, tiếp tục động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

K.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản