Tin mới

MTTQ huyện Hưng Hà phát huy vai trò đội ngũ cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) -Cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Cán bộ MTTQ xã Duyên Hải (Hưng Hà, Thái Bình) thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống nhân dân. 

Ở xã Liên Hiệp, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận luôn bám sát cơ sở,  gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Ủy viên Ủy ban MTTQ xã cùng cán bộ các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Ông Đồng Quang Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ nhiều tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn mới. Toàn xã cứng hóa 8,92km đường trục thôn, xây dựng hơn 5km rãnh thoát nước khu dân cư. Nhân dân thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,92%. Đạt được kết quả trên có đóng góp quan trọng của MTTQ xã và các tổ chức thành viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận không chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới mà còn tham gia giám sát quá trình đầu tư xây dựng các công trình; đồng thời, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo..., bảo đảm công bằng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của MTTQ ở cơ sở.

Nói về vai trò của cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duyên Hải chia sẻ: Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư là những người gần dân nhất nên công việc của mặt trận có thành hay không phụ thuộc phần lớn vào sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ này. Ví như trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ xã và ban công tác mặt trận các khu dân cư đã làm tốt việc tuyên truyền về cuộc bầu cử; thực hiện đúng các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, đúng tiến độ, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo quy định, tạo được niềm tin và sự tín nhiệm cao của cử tri với người ứng cử. Kết quả, ngày 23/5/2021 đã có 99,86% người dân Duyên Hải đi bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ cho hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng trẻ hóa, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cán bộ mặt trận cơ sở không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tích lũy kinh nghiệm, chịu khó lắng nghe và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. MTTQ huyện phân công cán bộ chuyên trách hỗ trợ MTTQ các xã, thị trấn giải quyết những khó khăn, vướng mắc đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cơ sở. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ mặt trận luôn được bảo đảm, tạo động lực giúp cán bộ mặt trận yên tâm công tác. Toàn huyện hiện có 886 cán bộ mặt trận là chi ủy viên, 26 chủ tịch MTTQ tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn. 100% chủ tịch MTTQ xã, thị trấn có trình độ đạt chuẩn trở lên. Nhiều đồng chí có kinh nghiệm tham gia công tác đoàn thể đã phát huy tốt vai trò trong thu hút, tập hợp và đoàn kết nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2020, cán bộ mặt trận từ huyện tới cơ sở đã tham gia hòa giải thành công 70 vụ việc. Thời gian qua, cán bộ mặt trận trong huyện cùng các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ các cấp trong huyện đã vận động được hơn 1,7 tỷ đồng; tặng quà 64 chốt kiểm soát dịch và hỗ trợ 180 hộ nghèo bị ảnh hưởng của dịch.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tiếp tục đề nghị với cấp ủy các cấp trong huyện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận bảo đảm hoạt động hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có năng lực, phẩm chất tốt, trách nhiệm và tâm huyết với công việc để MTTQ phát huy vai trò là hạt nhân tập hợp, đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản