Tin mới

MTTQ huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum): Tăng cường xây dựng, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết dân tộc

(Mặt trận) -Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác xây dựng, tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tập hợp được sức mạnh của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh An Giang, Đồng Nai thăm, tặng quà gia đình người có công và chính sách tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức tuyên truyền được hơn 400 cuộc với trên 20 ngàn lượt người tham gia. Qua đó đã tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước để thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, nhằm góp phần chăm lo cải thiện đời sống cho Nhân dân, như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CVĐ “Ngày vì người nghèo”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt là CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”... được triển khai thực hiện sâu rộng, tập trung có trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Thông qua đó, góp phần củng cố, tập hợp, tăng cường, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, từng bước làm khởi sắc bộ mặt nông thôn. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 16,88% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2022 có 5534/6302 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 45/49 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 100% Cơ quan, đơn vị đăng ký “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai các CVĐ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Kon Rẫy còn tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, trường học, Lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện, từ năm 2002 đến nay đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ được hơn 9 tỷ đồng, quỹ bão lũ ủng hộ miền Trung đạt 560 triệu đồng, từ năm 2018 đến nay. Trung bình hằng năm, xây dựng được 12 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/căn. Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huy động nguồn lực từ bên ngoài hơn 1 tỷ đồng, kịp thời chăm lo giúp đỡ cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm; phối hợp tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh tổng kinh phí tổ chức Ngày hội là 950 triệu đồng.

Thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và phong trào “Kon Rẫy chung tay xây dựng Nông thôn mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Kon Rẫy phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công các công trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng... Trong những năm qua Nhân dân trong huyện đã hiến 25.972m2 đất, đóng góp 1.785 triệu đồng và 10.811 ngày công lao động cùng nhiều nguyên vật liệu làm đường, các công trình dân sinh... với tổng số tiền là 11.677 triệu đồng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 01 xã đạt Nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp tiền mặt, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công... ủng hộ các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch của huyện nhằm tiếp thêm động lực cho những người thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, cũng như ủng hộ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, huyện đã vận động ủng hộ, tiếp nhận trên 1 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần sớm đưa huyện Kon Rẫy trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Kon Rẫy đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia cùng Thường trực HĐND cùng cấp giám sát về thực hiện các chế độ chính sách xã hội, công tác tiếp công dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; Phối hợp với HĐND huyện tổ chức hàng trăm hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với trên 30 ngàn người lượt cử tri tham dự; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Kon Rẫy, nhất là trong đồng bào DTTS, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò “nòng cốt” của các già làng, người có uy tín tiêu biểu ở khu dân cư, gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng, nhằm tập hợp đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc, dân cư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện chặt chẽ quy chế giám sát đầu tư cộng đồng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tạo mối quan hệ gắn bó trong Nhân dân, thường xuyên củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện. Từ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện./.

                                                                                                  Bài, ảnh: Nguyễn Thị Qúy

                       Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản