Tin mới

MTTQ huyện Lập Thạch: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết- chăm lo đời sống nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sứ, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lập Thạch triển khai chương trình hành động; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư như: Gìa làng, trưởng bản, chức sắc… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện còn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 7, khóa IX về “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Qua đó, tiếp tục tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh Khối Đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Ông Nguyễn Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch cho biết: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trên địa bàn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Uỷ ban MTTQ huyện đã chỉ đạo thành lập nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, huy động được nguồn lực to lớn của nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ lợi ích cho nhân dân như: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa… Kết quả, nhân dân đã hiến trên 200 nghìn m2 đất, đóng góp trên 11.000 ngày công và hơn 10 tỷ đồng xây dựng NTM. Điển hình các xã làm tốt như xã: Văn Quán, Đình Chu, Liên Hòa, Thái Hòa, Đồng Ích…”

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2014, toàn huyện có 131/214 thôn dân cư, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 27.721/35.118 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cuộc vận động đã thúc đẩy và quy tụ phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, gắn liền với đổi mới các phương thức hoạt động: Lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh; lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm hình thức hoạt động; với phương châm hướng về các thôn, tổ dân phố.

Ngoài việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị đất nước và địa phương. Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… Năm 2014, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai làm được 11 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 330 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 4 cháu bị đuối nước; hỗ trợ 23 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là hơn 12 triệu đồng. Uỷ ban MTTQ huyện còn tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” vận động cấp huyện được hơn 100 triệu đồng và trên 216 triệu đồng ở cấp xã.

Minh Thu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản