Tin mới

MTTQ Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(Mặt trận) -Ngày 14/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều (tăng 2 chương, 24 điều so với Luật Đất đai 2013 hiện hành) quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, việc quản lý đất đai, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dự thảo Luật đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội và nhân dân.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật đất đai sửa đổi là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, từ khi triển khai đến nay, đã có hơn 2.000 hội nghị do MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức, với trên 130.000 ý kiến đóng góp. Trong đó, các ý kiến đóng góp tập trung vào 4 nhóm vấn đề liên quan đến: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tài chính về đất đai, giá đất.

Các đại biểu thẳng thắn đóng góp ý kiến tham gia Dự thảun Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí về kết cấu, bố cục và nội dung như trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này với 16 Chương và 236 Điều. Đồng thời, khẳng định dự thảo Luật sửa đổi lần này phù hợp với chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và đã được điều chỉnh theo hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế và có nhiều nội dung khác biệt đổi mới hơn so với Luật Đất đai năm 2013,…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và thẳng thắn tham gia ý kiến vào các vấn đề như: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển KT-XH; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;… Một số đại biểu đưa ra ý kiến dự thảo Luật sửa đổi lần này cần khắc phục việc lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cho cá nhân; khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm…

Những ý kiến của các đại biểu sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, báo cáo lên UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan soạn thảo.

ĐÔNG BẮC

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản