Tin mới

MTTQ thành phố Đà Nẵng: Phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết

(Mặt trận) - "Mặt trận các cấp của thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, sẵn sàng để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào ngày 23/5 tới đây.", đó là chia sẻ của ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng với báo chí.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Ông Ngô Xuân Thắng.

PV: Mặt trận các cấp của Đà Nẵng và các tổ chức thành viên đã thể hiện, phát huy vai trò như thế nào trong công tác chuẩn bị bầu cử, thưa ông?

Ông Ngô Xuân Thắng: Mặt trận các cấp của Đà Nẵng cùng các tổ chức thành viên tham gia vào 6 nội dung của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Tất cả các nội dung đều được tổ chức thực hiện chu đáo, hiệu quả.

Đáng chú ý là việc chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử; gửi biên bản, hồ sơ ứng cử đến đúng cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo thời gian quy định; giám sát tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác thông qua biên bản đảm bảo số lượng cử tri, thành phần và kết quả tín nhiệm; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Mặt trận cấp dưới và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt trận  Đà Nẵng đã phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản  triển khai công tác bầu cử trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp.

Ông có thể cho biết những điểm nổi bật của Mặt trận Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị bầu cử, tính đến thời điểm này?

- Mặt trận các cấp của Đà Nẵng đã hoàn thành tốt các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử. Thành công nhất phải kể đến là việc chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất và Hiệp thương lần thứ hai, qua đó Mặt trận và các tổ chức thành viên đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 105 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 606 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026) đảm bảo các quy trình, quy định của pháp luật, thực sự công khai, dân chủ nên tạo được sự thống nhất rất cao trong các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Từ nay đến ngày bầu cử, còn những việc gì phải làm, thưa ông?

- Từ nay đến ngày bầu cử, Mặt trận các cấp của Đà Nẵng và các tổ chức thành viên phải thực hiện những nội dung quan trọng là: tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và lấy ý kiến nơi công tác đối với người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp (thời gian thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4).

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và nơi công tác đối với người tự ứng cử, Mặt trận các cấp sẽ tổng hợp kết quả, xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử, chuẩn bị trình Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp (thời gian từ ngày 14/4 đến ngày 18/4). Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để cho các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử (thời gian hoàn thành là trước 17h ngày 22/5). Tổ chức vận động cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) vào ngày 23/5.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Mặt trận các cấp sẽ tổ chức 4 đợt giám sát để kiểm tra, giám sát  thực hiện công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Mặt trận cấp dưới, không để sai sót xảy ra. Tập trung tuyên truyền bầu cử sâu rộng, nhất là đợt cao điểm trước ngày diễn ra bầu cử, để cử tri biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Những thuận lợi và khó khăn đối với Mặt trận Đà Nẵng trong chuẩn bị bầu cử lần này, thưa ông?

- Cùng với sự tham gia đầy trách nhiệm của các tổ chức thành viên nhằm tập hợp  khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố; việc thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị (theo Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV) là một trong những thuận lợi lớn đối với công tác chuẩn bị bầu cử lần này.

Theo đó kể từ ngày 1/7/2021, tổ chức HĐND trên địa bàn Đà Nẵng chỉ có ở cấp thành phố, huyện Hòa Vang và 11 xã của huyện Hòa Vang, do đó việc tổ chức bầu cử đủ 4 cấp chỉ thực hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang và 11 xã của huyện Hòa Vang; còn các quận, phường trên địa bàn Đà Nẵng chỉ thực hiện bầu cử 2 cấp.

Tuy nhiên, do thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị nên việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng những người được ứng cử đại biểu HĐND thành phố lần này gặp nhiều khó khăn, nhất là xác định dự kiến phân bổ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các khối trên địa bàn thành phố (ứng cử đại biểu HĐND thành phố) để đảm bảo các quy định về tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ người dưới 40 tuổi.

Ngoài ra cũng còn một số khó khăn khác nhưng có thể khẳng định rằng Đà Nẵng đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng để ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân trên tinh thần phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản