Tin mới

MTTQ thành phố Hà Nội góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng

(Mặt trận) -Ngày 9/11, MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá cao tính khái quát, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện và thể hiện rõ nét ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các dự thảo văn kiện.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý vào một số vấn đề như: Văn phong, câu chữ thể hiện trong các dự thảo báo cáo cần thể hiện được rõ nét ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận và thể hiện được tư duy trong công tác lãnh đạo.

Các đại biểu cũng đã góp ý trực tiếp vào một số vấn đề. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đánh giá đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ... cần thực chất, nói thẳng, nói thật, làm thật.

Nội dung về lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính sách; sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng cần được đánh giá và quan tâm hơn nữa.

Nhiều đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, lĩnh vực văn hóa phải được coi trọng hơn nữa để văn hóa thực sự là điểm tựa, là nguồn lực cho đất nước phát triển. Công tác tôn giáo, dân tộc cần được thể hiện đầy đủ hơn trong các dự thảo văn kiện; vấn đề biển đảo cần được quan tâm hơn nhằm nâng tầm vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế...

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương ghi nhận, ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, đại diện các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận rất thẳng thắn, công phu, sâu sắc, toàn diện về các lĩnh vực. Điều đó thể hiện sự quan tâm của các đại biểu, sự đồng thuận của nhân dân đối với quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để phản ánh đến cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản