Tin mới

MTTQ thành phố Ninh Bình khơi dậy sức dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

 Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Hơn 2 năm qua, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song MTTQ các cấp thành phố Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. 

Nổi bật là phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,79%. MTTQ thành phố đã phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân, qua đó kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền những kiến nghị, góp ý thiết thực của người dân. 

Từ năm 2019- 2021, MTTQ các cấp thành phố đã tổ chức 60 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; 42 hội nghị đối thoại với cán bộ làm công tác Mặt trận và nhân dân theo Quyết định 1248 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành giám sát 229 lượt cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124. Ngoài ra, Mặt trận thành phố còn tham gia các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội. Thông qua giám sát, nhiều kiến nghị đã được chính quyền các cấp tiếp thu, phản hồi, giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Khi dịch COVID-19 bùng phát, vai trò của mặt trận được thể hiện càng rõ nét, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. MTTQ thành phố đã phát động và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19", tiếp nhận trên 150 nguồn tin từ nhân dân để kịp thời vận động người dân khai báo, cách ly y tế góp phần kiểm soát, hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Đồng thời vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, hội quần chúng huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thăm hỏi, tặng quà các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung; tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19, công dân trong khu cách ly tập trung... với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

MTTQ các cấp thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể chủ trì phát động, xây dựng nhiều công trình, phần việc, tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng nguồn vốn xã hội hóa trên 322.500 tỷ đồng. 

Đến nay, 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ninh Phúc được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; thành phố Ninh Bình đang đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn luôn được quan tâm. Nửa nhiệm kỳ qua (2019-2021), MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn nhân dịp Tết với số tiền trên 17 tỷ đồng; trích Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 70 nhà cho các hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở; tặng quà cho học sinh nghèo, nạn nhân da cam, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... với số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Để đạt được những kết quả trên, MTTQ thành phố đã quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng các chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, chăm lo củng cố tổ chức, xây dựng cốt cán, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ thành phố tới cơ sở, Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng... Bên cạnh đó, áp dụng hiệu quả các hình thức trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản điều hành để triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành. Hàng năm, 100% MTTQ cấp xã đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3/14 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hướng về cơ sở, MTTQ thành phố Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, thực sự là "cầu nối" giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Phương Thúy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản