Tin mới

MTTQ thành phố Ninh Bình tổng kết công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 15/12, Ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện mô hình điểm "khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ".

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2022.

Năm 2022, MTTQ các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, mừng Đảng, mừng Xuân; tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Duy trì, nhân diện các mô hình điểm như: "Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh tiến bộ", " Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình", "Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội", "Vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo"...

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nhất là khu dân cư, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Tham gia tích cực công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Sau 1 năm thực hiện mô hình điểm "khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ, MTTQ 14 xã, phường và 14 khu dân cư được chọn làm điểm đã nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình điểm theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Thông qua việc triển khai mô hình điểm, nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ được nâng lên. 

Các đám tang trên địa bàn 14 khu dân cư làm điểm đều thực hiện tốt sống văn minh theo các quy định hiện hành; 100% gia đình có người qua đời thực hiện đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch; việc tang được tổ chức chu đáo, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương và hoàn cảnh của gia đình.

Thông qua việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tổ chức tang lễ văn minh, tiến bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự giám sát lẫn nhau trong tổ chức tang lễ, tạo hiệu quả rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị nói chung, văn minh trong việc tang nói riêng.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đã thông báo một số kết quả quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, định hướng năm 2023; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2022.

Theo Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản