Tin mới

MTTQ tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò đại diện, hướng về cơ sở

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân…

Lãnh đạo MTTQ tỉnh An Giang, Đồng Nai thăm, tặng quà gia đình người có công và chính sách tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

 Trao nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, hệ thống MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức đa dạng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo động lực, tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước luôn được đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng. Nổi bật, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Mái ấm biên cương”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”…

Các đơn vị đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Các ý kiến phản ánh, tham gia của MTTQ, đoàn thể được cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước tiếp thu nghiêm túc, cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của MTTQ, đoàn thể từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc để tạo nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, chung tay thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong chăm lo cho người nghèo. Nhờ vậy, nhiều tổ chức, cá nhân sẵn sàng đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đa dạng hình thức tập hợp quần chúng, hướng về cơ sở. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tích cực phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý vướng mắc, vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu; kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

KHÁNH MY

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản