Tin mới

MTTQ tỉnh Bắc Giang gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người nghèo

(Mặt trận) - Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và Chương trình an sinh xã hội năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang vừa có thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người nghèo.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ từ Quỹ Tấm lòng vàng. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, công tác hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả phấn khởi.

Cùng với các nguồn lực của Trung ương, địa phương, hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã giúp các hộ nghèo, hộ chính sách cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang dự kiến vẫn còn 16.372 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,5% và 26.811 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,73%. Trong đó, nhiều hộ nghèo rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc và kinh nghiệm, kết quả đạt được trong công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”  tỉnh Bắc Giang kêu gọi các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị; các hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân; các nhà hảo tâm, nhân dân và những người con quê hương Bắc Giang ở ngoài nước, ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020. 

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về:

Quỹ Vì người nghèo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Tài khoản: 3761.0.1062613. Mã CTMT. Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Hoặc trực tiếp tại: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang rất mong nhận được những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các cơ quan, đơn vị; các hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân; các nhà hảo tâm, nhân dân và những người con quê hương Bắc Giang ở ngoài nước, ngoài tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản