Tin mới

MTTQ tỉnh Bắc Ninh: Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(Mặt trận) -Chiều 6/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của tỉnh. Qua đó giúp cấp ủy Đảng các cấp nắm được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu về thành tựu đạt được, những hạn chế trên cách lĩnh vực trong 5 năm qua, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gửi về Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, có 10 ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các ý kiến đánh giá chủ đề, bố cục, văn phong của các Dự thảo có sự cô đọng, ngắn gọn, làm nổi bật những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và tỉnh đạt được trong 5 năm qua.

Đối với Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến thống nhất với phương án 2 về mục tiêu phát triển đất nước: “Đến năm 2025, cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên các nước có nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao”; kiến nghị làm rõ hơn các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường;…

Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung: Đánh giá sâu hơn về công tác giáo dục & đào tạo, nhất là việc phát triển trường Mầm non, phổ thông ngoài công lập và giáo dục ngoại ngữ cho học sinh; nêu rõ sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phân tích sâu hơn nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế; trong phần giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 cần tăng cường giải pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên;…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu; khẳng định toàn bộ các ý kiến sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp chuyển về Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để xem xét, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trong thời gian tới.

Mai Phương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản