MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát về công tác cán bộ tại Kinh Môn, Kim Thành

(Mặt trận) -Ngày 12.5, đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Đoàn giám sát đánh giá 2 địa phương đã cơ bản triển khai tốt các quy định, chỉ thị của trung ương và của tỉnh về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Tuy nhiên, một số cấp uỷ đảng ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và huy động nhân dân tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức giám sát theo chuyên đề chưa nhiều, chủ yếu thực hiện giám sát thường xuyên thông qua quan sát, tìm hiểu, giao tiếp.

Đoàn giám sát đề nghị Thị uỷ Kinh Môn, Huyện uỷ Kim Thành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm. Trong giám sát phải lựa chọn được nội dung phù hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được nhân dân quan tâm. Công khai việc thực hiện nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm khách quan, đúng quy định…

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản