MTTQ tỉnh Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(Mặt trận) -Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về công tác thực hiện tháng 11/2021 cho thấy tổ chức này đã có nhiều hoạt động sâu rộng, nổi bật thiết thực và hiệu quả. Thể hiện từ công tác vận động chung trong các tầng lớp nhân dân đến tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Về kết quả tuyên truyền vận động chung trong các tầng lớp nhân dân: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Mặt trận như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Thông tin, Tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nắm bắt dư luận xã hội, tình hình dư luận nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các sự kiện quan trọng, tiếp tục tuyên truyền kết quả đợt 3 và nội dung đợt 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021. Tham mưu Báo cáo tình hình tâm tư, nguyệnÔng Ngô Phương Vũ (bìa trái), PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao Nhà Đại đoàn kết tại huyện Tân Hiệp do Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tài trợ năm 2021.vọng nhân dân hàng tuần, tháng và báo cáo dư luận xã hội tháng 11. Thành lập trang Mặt trận Kiên Giang trên facebook, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

 Ông Ngô Phương Vũ (bìa trái), PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang  bàn giao Nhà Đại đoàn kết tại huyện Tân Hiệp do Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tài trợ năm 2021.

Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo trực tuyến, sử dụng các trang truyền thông của giáo hội và cầu nguyện online tại gia đình, không tổ chức lễ hội tập trung đông người.

Tham mưu Đảng đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX

Thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” Ban Vận động Cấp tỉnh trong tháng vận động được 205.987.670 đồng; Lũy kế từ đầu năm đến nay được 3.240.978.767 đồng. Mặt trận các cấp vận động được 1.388.495.426 đồng cất mới 170 căn, sửa 01 căn nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 3.657.000.000 đồng.

Về chương trình an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 6.667 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra trên 15 huyện, thành phố trong tỉnh trị giá 3.000.150.000 đồng. Tiếp nhận vật tư y tế do tỉnh Long An tài trợ gồm: 5.000 bộ đồ bảo hộ; 8.000 khẩu trang y tế; 5.000 que test nhanh Covid-19.

Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo đến nay đã vận động được trên 11.500.000.000 đồng (Trong đó bao gồm: xây dựng 09 cây cầu GTNT, phát 5.349 suất quà, trên 200 tấn gạo, trên 3 triệu suất ăn miến phí...)

Tăng cường giám sát và phản biện xã hội

Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục thông tin, tuyên truyền thông qua các báo, đài, Bản tin công tác Mặt trận hàng tháng, trang Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bản tin của các đoàn thể chính trị - xã hội, về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

 Ông Ngô Phương Vũ (thứ 2, bên phải), PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ kinh phí Quỹ

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh. Trong tháng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch, tờ trình, công văn và báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân chủ pháp luật.Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X. Kết quả, Mặt trận tỉnh, huyện, xã đã tổ chức được 106 cuộc, 3.365 lượt cử tri tham dự, 283 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận cơ sở đã phối hợp cùng chính quyền thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hòa giải mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp đất đai... tại các địa bàn dân cư. Kết quả đã hòa giải 31 vụ, hòa giải thành 25 vụ, không thành 06 vụ, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền Luật biển Việt Nam; vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, ngư dân trong tỉnh không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật, không tham gia buôn bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép” nhất là vùng biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Bên cạnh đó, Mặt trận TQVN tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo Quyết định số 226-QĐ/TU ngày 17/7/2021 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về phê duyệt chức năng năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh...

Thu Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản