Tin mới

MTTQ tỉnh Lào Cai: 117 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 126 mô hình “Thôn nông thôn mới”

(Mặt trận) - Sáng 30/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả cao, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Kết quả, đã có hơn 1.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ với tổng số tiền trên 7,1 tỷ đồng.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của nhân dân. Nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ các cấp đã có nhiều chuyển biến và ngày càng rõ nét, nhất là ở cơ sở; công tác giám sát đã tập trung vào các vấn đề lớn được người dân quan tâm.

 Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường trao Cờ đơn vị xuất sắc của UBTW MTTQ Việt Nam cho MTTQ Việt Nam tỉnh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp, động viên hội viên, đoàn viên góp sức tham gia phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020”; phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng và nhân rộng mô hình “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới”. Đến nay, toàn tỉnh có 117 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 126 mô hình “Thôn nông thôn mới”.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức với nhiều nét mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tại ngày hội, các địa phương đã bàn giao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo, biểu dương, khen thưởng các gia đình điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư... góp phần khích lệ tinh thần vì cộng đồng và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ với nhân dân.

Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân…

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; kế hoạch năm 2021 của tỉnh; nghe các tờ trình  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cho ý kiến tham gia trực tiếp vào 7 dự thảo báo cáo; hiệp thương cử bổ sung 18 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường, yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch toàn khóa đã đề ra gắn với việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tỉnh. MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể.  

Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam tỉnh được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản