Tin mới

MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

(Mặt trận) - Sáng 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

Quang cảnh hội nghị. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thị Ái Nhi cho biết đến chiều ngày 14/3, Mặt trận đã nhận được hồ sơ (lý lịch trích ngang, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV) do Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển đến, đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo đó, các cơ quan tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa V, trong đó có 6 nữ (tỷ lệ 46%), Dân tộc thiểu số: 3 (tỷ lệ 23%).

Trong 16 người ứng cử (Trung ương giới thiệu 3 người), theo quy định tỉnh Thừa Thiên - Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội Khóa XV (tăng 1 đại biểu so Quốc hội Khóa XIV).

Sau khi thông qua danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, hội nghị tiến hành lấy ý kiến danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ nhận được 96 hồ sơ (giảm 2 so với thỏa thuận về số lượng của hội nghị lần thứ I).

Sau khi trao đổi, góp ý, Hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ của 96 người ứng cử để bầu 51 đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/3 - 23/4/2021.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản