MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng

(Mặt trận) - Sáng 27/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng phát biểu tại Hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hưng Vượng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh, cùng dự có lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên và 238 đại biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng giới thiệu tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và gợi ý một số nội dung dự thảo cần tập trung thảo luận.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân giới thiệu tóm tắt Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận.

Tại hội nghị, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các dự thảo văn kiện thể hiện rõ quá trình chuẩn bị công phu, bố cục các dự thảo chặt chẽ, hợp lý, nội dung có tính khái quát cao.

Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đa số các ý kiến cơ bản nhất trí với phương án 1 trong nội dung Tầm nhìn và định hướng phát triển: “Đến năm 2025: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao”; một số ý kiến tham gia vào nội dung đánh giá diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Mục tiêu phấn đấu của đất nước đến năm 2045; giải pháp về thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn...

Về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến cho rằng dự thảo đã cơ bản thể hiện khái quát kết quả tỉnh đạt được trong 5 năm qua, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào khâu đột phá về phát triển tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; giải pháp về đẩy mạnh thu hút đầu tư; sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị, xã hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các đại biểu, khẳng định việc triển khai lấy ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng và đúng kế hoạch. Không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn. Đề nghị bộ phận thư ký tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tham gia, báo cáo gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản