Tin mới

MTTQ tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác quý III

(Mặt trận) -Sáng 13-10, tại huyện Lâm Bình, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

 Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vừa chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và ủng hộ các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phòng trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ công tác Mặt trận quý IV-2021 như: MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương; vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể….

Ngọc Hưng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản