MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh (Bình Thuân): Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, năm 2020.

(Mặt trận) -Ngày 18/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IV, năm 2020.

Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Thạch Hà

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Hỗ trợ hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết

Hòa Bình: Ý Đảng + lòng dân = Sự bền chắc trên lộ trình giúp người nghèo an cư


Trong 05 năm qua (2015-2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các cơ sở đã tích cực chủ động hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp phát động đến tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào đoàn kết sáng tạo, xây dựng các mô hình điểm như khu dân cư bảo vệ môi trường, khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông, khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy... Các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quảluôn hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cùng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, hội nghị cũng đã biểu dương 13 tập thể, 17 cá nhân và tặng giấy khen cho 08 tập thể và 09 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

V.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản