Tin mới

MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố ký kết Quy chế phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Mặt trận) - Chiều ngày 23/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố ký kết Quy chế phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của lực lượng Công an, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI sẽ diễn ra ngày 23 và 24/7

Vĩnh Long: Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp được hơn 17,9 tỷ đồng

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Công an Thành phố ký kết Quy chế phối hợp  
Theo đó, hai bên sẽ phối hợp để đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để cùng đoàn kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự của cộng đồng xã hội trong việc chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho cán bộ cấp huyện, xã, khu dân cư. Đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác tại cơ sở. Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; các câu lạc bộ Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo hướng xã hội hóa ngày càng cao nhằm đẩy mạnh các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt những kiến nghị, phản ánh của người dân để đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự.
 
Đồng thời, hai bên định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, khắc phục những khó khăn, tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Kịp thời động viên khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
Bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên không chỉ của lực lượng công an nhân dân, mà còn là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược, vừa lâu dài trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những trao đổi, góp ý về mô hình, giải pháp, cách làm hay cũng như nêu lên các khó khăn vướng mắc, phân tích những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để cùng phối hợp phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong hội nghị hôm nay có vai trò rất quan trọng trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.
 
Tại Hội nghị, Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam đã trao tặng công trình trang bị cơ sở vật chất “xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè trị giá 244,5 triệu đồng.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản