Tin mới

MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Nam Định, Hà Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(Mặt trận) - Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Nam Định, Hà Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện phát biểu. 

* Sáng 16/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với danh sách sơ bộ 18 người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 18/18 người đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện công khai, cử tri dân chủ phát biểu ý kiến bày tỏ tín nhiệm của mình đối với người ứng cử. Qua thảo thuận, hội nghị đi đến biểu quyết thông qua danh sách chính thức 10 người ứng cử và 01 người dự phòng đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương. Cơ cấu kết hợp gồm: đại biểu phụ nữ 05 đại biểu, chiếm 50%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 50%; đại biểu là người ngoài Đảng 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 20%; đại biểu tái cử 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 20%.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba. Qua biểu quyết, đã thống nhất đưa 88 người vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ cấu kết hợp như: đại biểu phụ nữ, 39 đại biểu, chiếm 44,3%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 30 đại biểu, chiếm tỷ lệ 34,1%; đại biểu là người ngoài Đảng, 10 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,4%; đại biểu dân tộc, 07 đại biểu, chiếm tỷ lệ 7,95%; đại biểu tôn giáo, 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,7%; đại biểu tái cử, 18 đại biểu, chiếm tỷ lệ 34,6%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện cho biết: Từ khi diễn ra bầu cử đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định và ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của đại biểu trong các hội nghị hiệp thương. Sau hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ báo cáo danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định...

* Ở tỉnh Sóc Trăng, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, 100% đại biểu có mặt thống nhất biểu quyết, lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác tại địa phương (chưa kể 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về). Trong đó có 6 nữ; người ngoài Đảng 1; dưới 40 tuổi 3 người; dân tộc thiểu số 6 người; tôn giáo 1 người; tái cử 2 người; đồng thời biểu quyết cho rút khỏi danh sách 3 người không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thống nhất và chốt danh sách 85 người ra ứng cử (giảm 16 người so với hiệp thương lần 2). Cơ cấu người ứng cử gồm: 31 nữ, ngoài Đảng 12 người, dưới 40 tuổi 24 người, dân tộc thiểu số 26 người, tôn giáo 6 người, tái cử 26 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Trước đó, từ ngày 24/3 đến 10/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng đã cử cán bộ phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức triển khai hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 1 người tự ứng cử), trên địa bàn 9 ấp khóm. Đa số các nơi được tổ chức lấy ý kiến, cử tri đồng tình, thống nhất cao đối với danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu thống nhất thông qua danh sách những người đang công tác tại Nam Định ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN 

*Tại Nam Định, căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã biểu quyết, thống nhất lập danh sách 11 người đang công tác tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu: nữ đạt 81,82%; nam 18,18%; người ngoài Đảng 27,27%; người trẻ tuổi 54,55%; người tái cử 9,1%. Như vậy, tính cả 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tỉnh Nam Định có 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách 104 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, nữ đạt 50,97%; nam 49,03%; người ngoài Đảng 15,38%; người trẻ tuổi 41,34%; người tái cử 29,08.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng cho biết, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều nhận được đánh giá, nhận xét, tín nhiệm cao của lãnh đạo đơn vị công tác và cử tri nơi cư trú; có đầy đủ khả năng, điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Căn cứ Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 61 người.

Tại 10 huyện, thành phố của tỉnh sẽ thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN 

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hà Nam đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người của địa phương đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, cùng với 2 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Hà Nam. Theo đó, cử tri sẽ lựa chọn bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, bảo đảm cơ cấu nữ đạt 50%; người ngoài đảng 25%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 50%.

Hội nghị thống nhất danh sách giới thiệu 84 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần người ứng cử gồm, nữ đạt 48,8%; người ngoài Đảng 10,7%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 34,5%; trong đó tái ứng cử là 33,3%.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đề nghị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử, để cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ đi bầu cao. Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử, tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản