Tin mới

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) - 6 tháng qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện chương trình an sinh xã hội (ASXH), nhất là chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà cho lực lượng chống dịch Covid-19 

Nói về công tác tuyên truyền của Mặt trận, ông Võ Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, MTTQ các cấp quan tâm thực hiện chương trình ASXH, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào DTTS. Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua, công tác dân tộc, tôn giáo, hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM”, “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thông qua từng nội dung của CVĐ đã xây dựng chương trình thiết thực. Cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”;…

 Phân bổ 150 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 5 huyện miền núi Quảng Ngãi.

Trong 6 tháng qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 400 triệu đồng và cộng với số dư năm 2021 chuyển sang hơn 10 tỷ đồng. Sau khi được phân bổ, MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã vận động được số tiền hơn 18 tỷ đồng cùng với nguồn quỹ năm 2021 chuyển sang, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ số tiền hơn 18 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ thăm tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh.

Chương trình ASXH được thực hiện khá tốt trên địa bàn tỉnh, đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm và trao trực tiếp hơn 13.405 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hơn 9,5 tỷ đồng; hỗ trợ 100 xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;...

MTTQ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ cứu trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và cùng với số tiền năm 2021 chuyển sang hơn 78 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phân bổ hơn 35 tỷ đồng, trong đó Quỹ cứu trợ cấp tỉnh phân bổ hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây mới 2 nhà bị sụp hư hỏng nặng do thiên tai gây ra với số tiền 85 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 6 phòng học Trường Tiểu học Tịnh Bình theo yêu cầu của UBTƯ MTTQ Việt Nam với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ 60.718 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 9 gây ra với số tiền hơn 31 tỷ đồng...

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà nhân ái cho người dân

Ông Võ Thanh An nói thêm, trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực thực hiện Chương trình phối hợp, thống nhất hành động do Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khóa XIV) đề ra.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền có hơn 7.000 lượt hội viên tham gia, tổ chức hơn 100 buổi kiểm tra về hoạt động hội; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, ủy thác để hội viên vay vốn, phát triển sản xuất với số tiền hơn 51 tỷ đồng; vận động hội viên đóng góp 120 triệu đồng, hiến 3.756 m2 đất, tham gia 4.200 ngày công…

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức 26 hội nghị về tập huấn, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XX. Các cấp hội tích cực khai thác và quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với tổng dư nợ đến nay đạt 2.130 tỷ đồng cho 47.881 phụ nữ được vay vốn; đã vận động tiết kiệm được 20,5 tỷ đồng giúp cho 3.000 hội viên phụ nữ; hỗ trợ xây dựng 17 “Mái ấm tình thương”…

Về nhiệm vụ 6 tháng tới, ông Võ Thanh An nhấn mạnh: “Tiếp tục tích cực triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” theo Đề án của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân…”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản