Tin mới

MTTQ xã Tân Lãng nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động

(Mặt trận) -Với việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát với tình hình của địa phương để xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, Ủy ban MTTQ xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khẳng định vai trò xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Lãng cho biết: Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,  phối hợp chặt chẽ với chính quyền, có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Năm 2021, Ủy ban MTTQ xã xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động tập trung vào 5 vấn đề, trọng tâm là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng và tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. MTTQ xã cụ thể hóa từng nội dung và thống nhất thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
Thực hiện nhiệm vụ tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ xã tham gia thành lập các tổ chức bầu cử; tổ chức thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tham gia thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử; vận động nhân dân tham gia bỏ phiếu. Góp phần tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Cử tri trong xã đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ xã Tân Lãng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân triển khai đầy đủ, kịp thời các yêu cầu chỉ đạo, các biện pháp phòng, chống dịch. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã vận động ủng hộ 120 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật với tổng trị giá 150 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó, chuyển 30,5 triệu đồng về Quỹ mua vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh, chuyển 40 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch của huyện, số tiền còn lại phục vụ công tác phòng, chống dịch tại xã. Toàn bộ hiện vật được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chuyển hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

MTTQ xã Tân Lãng chú trọng vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại; phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ… giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Để thúc đẩy sản xuất, MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể đứng ra tín chấp với các Ngân hàng tổng số vốn hơn 17,6 tỷ đồng cho 592 hộ vay. Hiện nay, toàn xã có 50 trang trại, 17 xưởng may, hơn 50 hộ sản xuất mỳ gạo, hơn 50 hộ kinh doanh dịch vụ, góp phần tăng thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm. MTTQ, các đoàn thể xã vận động nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng Làng văn hóa… Qua đó, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên, bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình, góp phần đẩy lùi các hủ tục. Qua bình xét toàn xã có 95,8% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 7/7 thôn duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Tình đoàn kết trong cộng đồng ngày càng gắn kết bền chặt, an ninh trật tự ổn định.

Năm 2022, MTTQ xã Tân Lãng tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đa dạng hình thức tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội;... góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phương Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản