Tin mới

Mường Lay phát huy vai trò tổ hòa giải ở cơ sở

(Mặt trận) -Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TX. Mường Lay, tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ hòa giải ở thôn, bản, tổ dân phố đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả. Qua đó đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật…

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Tổ hòa giải bản Quan Chiêng, phường Na Lay (TX. Mường Lay) thường xuyên trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải tại cơ sở.

Xác định vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm UBND TX. Mường Lay đều rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các tổ hòa giải thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Hòa giải cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; lồng ghép với tuyên truyền văn bản pháp luật khác, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... từ đó giúp cán bộ, nhân dân hiểu thêm về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải, tạo ý thức tôn trọng pháp luật, tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, huyện thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho những người thực hiện quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2021, thị xã đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho 105 hòa giải viên và tập huấn viên; cấp phát 95 bộ tài liệu. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các xã, phường kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải và các tổ hòa giải tại 38/38 bản, tổ dân phố. Hiện nay, toàn thị xã có 38/38 tổ hòa giải với 267 hòa giải viên.

Việc phát huy tốt vai trò của lực lượng hòa giải viên cơ sở là điểm mấu chốt giúp hóa giải các mâu thuẫn, tranh chấp hay những xích mích trong các mối quan hệ tại cộng đồng dân cư, góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự (hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính…); hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Bản Quan Chiêng, phường Na Lay, một trong những cơ sở có tổ hòa giải, thực hiện tốt công tác hóa giải những mâu thuẫn, xích mích ngay tại địa bàn. Ông Lò Văn Thường, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Quan Chiêng cho biết: Tổ hòa giải của bản gồm 10 thanh viên, thành phần chủ yếu là trưởng các hội, đoàn thể và người có uy tín trong bản. Thời gian qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong bản rất tốt. Gần như chấm dứt hẳn những mâu thuẫn, xích mích nhỏ. 2 năm trở lại đây tổ hòa giải của bản không tiếp nhận được đơn yêu cầu hòa giải ở cơ sở của nhân dân trong bản.

Bà Trần Thị Nụ, Trưởng phòng Tư pháp TX. Mường Lay cho biết: Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã trong những năm qua đang từng bước được nâng cao về chất lượng, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả. Hiện nay, toàn thị xã có 26 báo cáo viên và 78 tuyên truyền viên pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân nên số vụ việc đề nghị hòa giải giảm dần theo các năm. Riêng năm 2021, các tổ hòa giải trên địa bàn thị xã đã tiếp nhận 6 vụ việc trong đó hòa giải thành công 5 vụ (chiếm 83,3%). Đối với những vụ việc hòa giải không thành đều được hòa giải viên hướng dẫn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài… Tuy nhiên, do trình độ của người dân không đồng đều, nên công tác hòa giải cơ sở cũng còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã ban hành các văn bản, hướng dẫn về công tác hòa giải một cách kịp thời nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên…

Anh Nguyễn

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản