Nam Định: 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Sáng 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Thừa Thiên Huế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đà Nẵng: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH đang cư trú và công tác tại địa phương; kết quả hiệp y giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử; thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành các bước, quy trình, thủ tục giới thiệu tổng cộng 12 người của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình ứng cử theo quy định và 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở cơ cấu, số lượng, thành phần được phân bổ, đến nay các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành quy trình, thủ tục giới thiệu tổng cộng 114 người của cơ quan, đơn vị, tổ chức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết, nhất trí danh sách sơ bộ 13 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và 114 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản