Tin mới

Nam Định bảo đảm quy trình bầu cử

(Mặt trận) - Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, đơn vị đã bàn giao cho Ủy ban Bầu cử tỉnh danh sách gồm 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác tại địa phương, với tỷ lệ nữ đạt 81,82%, người ngoài Đảng 27,27%, người trẻ tuổi 54,55%, người tái ứng cử 9,1%.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Bàn giao danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND cho Ủy ban bầu cử. 

Như vậy, tính cả 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tỉnh Nam Định có 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định cũng đã bàn giao danh sách gồm 104 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ nữ đạt 50,97%, người ngoài Đảng 15,38%, người trẻ tuổi 41,34%, người ứng tái cử 29,08 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhất là nhận được đánh giá, nhận xét, tín nhiệm cao của lãnh đạo đơn vị công tác, cử tri nơi cư trú, có đầy đủ khả năng, điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Căn cứ Nghị quyết số 1187 NQ-UBTVQH, ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 61 người.

Tại 10 huyện, thành phố của tỉnh sẽ thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phạm Đình Nghị cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Từ nay đến ngày bầu cử 23/5, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ, quyền ứng cử, bầu cử của công dân theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nam Định tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Sở Y tế tỉnh xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong mọi tình huống. Chính quyền địa phương, các đơn vị bầu cử chuẩn bị đầy đủ điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản