Tin mới

Nam Định: Gần 900 tỷ đồng hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19

(Mặt trận) - Thông tin tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 18 vừa kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc triển khai.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Trong đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan của tỉnh đã khẩn trương rà soát, xác nhận, lập danh sách, công khai các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tham gia giám sát.

Trong điều kiện ngân sách khó khăn, chưa nhận được hỗ trợ ngân sách từ Trung ương, tỉnh Nam Định đã huy động các nguồn lực từ 3 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) để thực hiện chi trả cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

Tính đến ngày 8/7, toàn tỉnh đã hoàn thành việc chi trả chính sách hỗ trợ cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội; tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc chi trả hỗ trợ các đối tượng khác. Kết quả, tổng số gần 260 nghìn đối tượng đã được chi trả kinh phí hỗ trợ, với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng. Trước đó, tỉnh đã chi 500 tỷ đồng để hỗ trợ người dân thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.             

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản