Tin mới

Ngày 3 và 4/7: Diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

(Mặt trận) -Trong 2 ngày 3 và 4/7, tại hội trường tỉnh An Giang sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029), với sự tham dự của hơn 430 đại biểu, trong đó có 300 đại biểu chính thức.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

 

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) có nhiệm vụ kiểm điểm hoạt động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 – 2024); đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng thời, thảo luận đóng góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử Ủy viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029; cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản