Tin mới

Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Nà Ten

(Mặt trận) -Ngày 8/11, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Nà Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trao thưởng cho 5 nguời có uy tín tiêu biểu của xã Hua Thanh.

Là bản thuần nông của xã Hua Thanh, bản Nà Ten hiện có 86 hộ, 415 khẩu. Những năm qua, nhân dân trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc... Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022 bản Nà Ten có 86 hộ đạt gia đình văn hóa (100%); có 20 gia đình văn hoá tiêu biểu. Bản có hơn 20ha trồng cây vụ 3, chủ yếu là ngô và rau màu; 100% gia đình có phương tiện nghe nhìn, 100% số hộ có xe máy, 16 hộ có máy phay tuốt lúa; an ninh - quốc phòng ổn định...

Chúc mừng những kết quả của bản Nà Ten, đồng chí Lò Văn Mừng khẳng định, cội nguồn của mọi kết quả trên chính là từ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân trong bản đã phát huy mạnh mẽ trong thời gian qua. Thời gian tới, các cấp, các ngành của tỉnh, huyện và xã Hua Thanh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa trong việc nâng cao đời sống người dân trong xã nói chung và bản Nà Ten nói riêng; có hình thức tuyên truyền phù hợp, linh hoạt, dễ hiểu để huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã biểu dương, khen thưởng 5 người có uy tín tiêu biểu của xã Hua Thanh; UBND xã Hua Thanh tặng Giấy khen cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục.

Theo Báo Điện Biên

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản