Tin mới

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

(Mặt trận) - Chiều 16.11, tại Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022).

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Bùi Văn Cường và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ 

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt nhìn lại 2 năm qua, đất nước đã trải qua nhiều tổn thương, mất mát trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn dân, toàn quân đã đem lại sức mạnh to lớn, giúp đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, thiết thực, bổ ích được tổ chức thường niên trong cộng đồng dân cư cả nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng. Khẳng định điều này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, thông qua đó để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước và lịch sử vẻ vang cùng đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc và trong giai đoạn hiện nay. Tại Ngày hội, Nhân dân các khu dân cư có dịp đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương… tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu 

Vui mừng nhận thấy đời sống của Nhân dân trong thôn Tông Phố ngày càng phát triển, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, những thành tựu đạt được của bà con là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, huyện Nam Sách và xã Thanh Quang. Thông qua việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên bà con hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, nhất là vai trò chủ thể của người dân với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì xây dựng nông thôn mới là “không có điểm kết thúc”. Và nguồn lực lớn nhất để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới, không gì khác chính là nguồn lực trong Nhân dân. “Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần phải tiếp tục thực hiện đại đoàn kết dân tộc, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí vươn lên trong toàn dân; khai thác và phát huy hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc” - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Bùi Văn Cường tặng 15 phần quà cho 15 hộ nghèo trên địa bàn thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

Với những kết quả đã đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Nam Sách nói chung và Nhân dân thôn Tông Phố nói riêng cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tiếp thu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, Nhân dân xã Thanh Quang sẽ phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm duy trì, củng cố, giữ vững và phát triển xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; xây dựng thôn, xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Bùi Văn Cường đã trao tặng 15 phần quà cho 15 hộ nghèo trên địa bàn thôn Tông Phố.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản