Tin mới

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Mặt trận) -Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), trong hai ngày 12 và 13-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các khu dân cư trong tỉnh.

MTTQ tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua

Lào Cai: Thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quảng Ngãi: Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV

Tại huyện Tiên Du, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng.

Thôn Đại Thượng có 726 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn gắn bó, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, thôn có 96,4% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; chỉ còn 9 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng chúc mừng, biểu dương và cảm ơn nhân dân và chính quyền đồng tâm hiệp lực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như của tỉnh. Đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, cùng các tổ chức đoàn thể thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết nhân dân, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại huyện Lương Tài, đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lâu, xã Phú Lương.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban CTMT thôn Phú Lâu (xã Phú Lương, huyện Lương Tài).

Thôn Phú Lâu có 367 hộ dân, 1.292 nhân khẩu. Thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa 8 năm liên tục; thu nhập bình quân đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,089%; tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 86%; tổ chức việc cưới, lễ hội đều theo nếp sống văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; ghi nhận chúc mừng kết quả tiêu biểu trên các mặt công tác của thôn Phú Lâu. Đề nghị thôn tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Tại huyện Thuận Thành, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Lĩnh, xã Nghĩa Đạo.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải với cán bộ và nhân dân thôn Đông Lĩnh (xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành).

Thôn Đông Lĩnh có 234 hộ với 1.026 nhân khẩu. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thôn có 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước, hương ước của địa phương; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại thành phố Từ Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Thọ Trai, phường Tam Sơn.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi trao tặng bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn cho khu phố Thọ Trai (phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn).

Khu phố Thọ Trai có 300 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân khu phố phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2022, khu phố có 92,8% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 11 năm liên tục khu phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Các hoạt động khuyến học, tín ngưỡng tôn giáo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được thường xuyên chú trọng; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị Chi ủy Chi bộ, Ban CTMT, các chi hội đoàn thể khu phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị- kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; chú trọng phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân,  huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội…

Tại huyện Quế Võ, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng.

Cụ thể hóa 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban CTMT thôn Quảng Lãm, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội; nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; phát huy vai trò giám sát của Ban CTMT, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… Năm 2022, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; 98% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến đề nghị địa phương, trong đó có Ban CTMT tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả 5 nội dung của CVĐ, gắn với các phong trào, nội dung thi đua, nhiệm vụ địa phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng; rà soát, tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng cho năm 2023, cũng như thời gian tiếp theo… từ đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Tại huyện Gia Bình, đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú.

Thôn Phú Dư có 644 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân địa phương luôn gắn bó, đoàn kết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 11 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo; 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Năm 2022, thôn có 92,7% số hộ đạt Gia đình văn hoá; thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Liên chúc mừng, biểu dương kết quả đạt được của thôn Phú Dư đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Đề nghị Chi ủy Chi bộ, Ban CTMT, chi hội đoàn thể thôn Phú Dư tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, góp phần xây dựng nông thôn mới Phú Dư ngày càng khang trang.

 Đức Cảnh tổng hợp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản